Revisa tu práctica


Surya Kriya
2h/50€

Yogasanas
2,5h/65€

Angamardana
3h 15 min/65€

Surya Kriya + Bhuta Shuddhi 2,5h 60€

Yogasanas + Bhuta Shuddhi 3 h 75€

Angamardana+ Bhuta Shuddhi 4 h 80€


×